Alf Sigurd Solberg Manuell Terapi

Alf Sigurd Solberg er spesialist i manuellterapi, Master of Science.  Han har skrevet lærebøker om diagnostisering av nakke-og ryggproblemer, vært sensor ved klinikkeksamen i manuellterapi ved Universitetet i Bergen, sensor ved Høyskolen i Sør-Trøndelag på Fysioterapistudiet og har i mange år sittet i Fond til etter-og videreutdanning av fysioterapeuter. Han er også oppnevnt av departementet til en gruppe som arbeider med retningslinjer for alle fysioterapi-utdannelser i Norge. Hans faglige kompetanse er omfattende med grundig kunnskap i diagnostisering og behanding av plager i muskel-skjellett-apparatet. Han blir også brukt som fag-konsulent av Helsetilsynet.Kontakt

Randi Aske og Alf Sigurd Solberg Storhamargata 32
Inngang fra Heidmannsgate, andre etasje uten heis.
2317 Hamar
Aske: 90175775
Solberg: 91523772
raaske@online.no. alfss@online.no