Functionell Integration=jeg beveger deg= FI


FI er en slags kroppslig undervisningstime der det er en lærer med en elev på benk. Læreren beveger eleven gjennom en bevegelsessekvens, men innslag av instruksjon mot slutten for at eleven skal ta i bruk nye, friere måter å bevege seg på. FI er ellers nonverbal. All berøring er ytterst spørrende: Tillater du meg å berøre og bevege deg? Hvor og hva er din motstand mot bevegelse? Hva forteller din pust til meg? Kommunikasjonen er kroppslig og svarene sees mye i pusten. Så lenge pusten går rolig og blir dypere, er det som ja-svar.

Læreren utvikler underveis i timen en intensjon om hva som skal læres av nytt bevegelsesrepetoir. Eleven blir ledet inn i uvante, nye og glemte bevegelser. Bevegelseslæringen er ikke nødvendigvis bevisst, den kan skje på et kroppslig plan uten bevisst tanke. Men opplevelsen av forbedret bevegelse blir en bevisst opplevelse.


Kontakt

Randi Aske og Alf Sigurd Solberg Storhamargata 32
Inngang fra Heidmannsgate, andre etasje uten heis.
2317 Hamar
Aske: 90175775
Solberg: 91523772
raaske@online.no. alfss@online.no