Psykomotorisk gruppe

Plages du av stress-symptomer som anspenthet, smerter, stivhet, rastløshet, søvnvansker? Psykomotorisk gruppe kan være et steg på veien for å kunne mestre disse stress-reaksjonene.

Vi skal arbeide med øvelser mot stivhet og smerter, nærvær(mindfulness), følelseskontakt og handtering av små-angst og stress-reaksjoner. Jeg vektlegger å få kroppen i gang med sine naturlige spenningsreduserende strategier, og vil instruere enkle øvelser som du kan bruke i det daglige.

Liten gruppe.

Tidspunkt:

Det vil bli kursstart når interessen er stor nok.

Pris:     

kr 2000 for 10 ganger. Redusert pris for de på AAP/uføre kr 1500.

Sted:

Grupperommet i Storhamargata 32b, andre etasje.  Inngang fra Heidemannsgate.

Meld din interesse med melding på sida her, tlf. 90175775, eller epost raaske@online.no.

Kontakt

Randi Aske og Alf Sigurd Solberg Storhamargata 32
Inngang fra Heidmannsgate, andre etasje uten heis.
2317 Hamar
Aske: 90175775
Solberg: 91523772
raaske@online.no. alfss@online.no